Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nordøstsjællands Rideklub (NØR)

 

Tid:                     Mandag den 11. februar 2019 kl. 19.00

Sted:                  Nygård Ridecenter (Rytterstuen), Hellebækvej 46, Nygård, 3000 Helsingør. Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1)      Valg af dirigent.

2)      Bestyrelsens/udvalgenes beretning.

3)      Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab med decharge til bestyrelsen.

4)      Forelæggelse af næste års budget.

5)      Fastlæggelse af kontingent.

6)      Behandling af indkomne forslag. 

7)      Valg, § 5, stk. 3 og 6.

a.       Formand, Karen Hagerup Meelberg-Lange, ønsker ikke genvalg. Posten er på valg for 2 år

b.       Sekretær, Posten er på valg for 2 år

c.       Bygnings- og arealudvalgsformand, Posten er på valg for 2 år

d.       Cafeteriasformand, Posten er på valg for 2 år

e.       Informationsudvalgsformand, Posten er på valg for 1 år

f.        Stævneudvalgsformand, Lennart Meelberg-Lange trækker sig fra posten før tid. Posten er på valg for 1 år

g.       Minimum 2 suppleanter.  (Lise Nørskov ønsker ikke genvalg)

8)      Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 6 på dagsordenen, skal indsendes til bestyrelsen på mail formand@nygaard-ridecenter.dk senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

Indkomne forslag kan rekvireres en uge før generalforsamlingen på mail formand@nygaard-ridecenter.dk.

 

Klubbens regnskab kan rekvireres en uge før generalforsamlingen på mail finans@nygaard-ridecenter.dk

 

Fuldmagter kan rekvireres på mail finans@nygaard-ridecenter.dk

 

 

Gældende vedtægter, der er vedtaget og senest ændret på ekstraordinær generalforsamling 4. april 2018, findes på klubbens hjemmeside.

 

 

 

Bestyrelsen

HUSK at forny medlemskab for at kunne stemme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordøstsjællands Rideklub (NØR). CVR-nr. 83387319.

Velkommen til Nordøstsjællands rideklub

Seneste nyheder

Om Nør.

Nygård Ridecenter, der er ejet af Helsingør Kommune, lægger faciliteter til den kommunale rideskole, der drives af Nordøstsjællands Rideklub (NØR). Ridecentret har tillige opstaldning for private pensionærer. Du finder os i Nygård i udkanten af Helsingør. Rideklubben NØR har haft adresse på Nygård Ridecenter siden 1. juli 1977, men selve klubben blev oprettet den 19. juni 1960.

Læs mere om vores historie